Team Bijzondere Kinderen

Hallo en welkom bij de afdeling Team Bijzondere Kinderen (TBK) van EZ&PC.
Zwemmen is een leuke en gezonde, maar vooral ook intensieve sport. Het beheersen van de zwemslagen en de zelfredzaamheid in het water dragen bij aan de veiligheid van opgroeiende kinderen. In Nederland is het van belang dat iedereen zwemonderwijs geniet, maar voor een groep kinderen biedt regulier zwemonderwijs géén passende oplossing. Daarom is EZ&PC in april 2011 gestart met het aanbieden van zwemlessen voor kinderen met leer- en gedragsstoornissen en kinderen met een motorische beperking.
Bij het Team Bijzondere Kinderen kun je de diploma's A en B van het zwem-ABC behalen.

De zwemlessen worden verzorgd door enthousiaste vrijwilligers die de zwemkunst overbrengen op uw kind en affiniteit hebben met deze kinderen. Plezier in het zwemmen staat altijd voorop!

Een deel van de vrijwilligers die aan de badrand staan zijn gediplomeerde zwemleerkrachten. Daarnaast zijn er verschillende zwemleerkrachten die al een tijd meedraaien en onder toezicht van een gediplomeerde zwemleerkracht de lessen verzorgen.
Ruth van Beuningen is de hoofdtrainster van de afdeling Team Bijzondere Kinderen. Zij is het aanspreekpunt voor ouders/verzorgers en zwemleerkrachten en houdt toezicht tijdens de zwemlessen.
Wanneer u vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met haar.

Voor wie?
De lessen binnen TBK zijn bestemd voor kinderen met leer- en gedragsstoornissen en kinderen met een motorische beperking, in de (functionele) leeftijd van 5 tot 12 jaar, die als gevolg van deze beperking niet aan het reguliere zwemonderwijs deel kunnen nemen.
Onder leer- en gedragsstoornissen worden in dit geval aandoeningen verstaan in de ruimste zin van het woord, variërend van: Autismespectrumstoornissen, ADHD tot het syndroom van Down en alle variaties en combinaties die daar tussen zitten.
Een voorwaarde voor deelname is dat de kinderen zelfstandig het water in en uit kunnen lopen, aangezien er bij het instructiebad geen tillift beschikbaar is. Daarnaast moeten de kinderen een functionele leeftijd hebben van 5 jaar, om op gerichte wijze de lesstof over te kunnen brengen.

Om lid te kunnen worden van het Team Bijzondere Kinderen hoeft uw kind géén zwemdiploma te hebben. Wel zullen wij vooraf, afhankelijk van de beperking van uw kind, bepalen of uw kind past binnen de doelstelling van de TBK.

U bent natuurlijk van harte uitgenodigd om samen met uw kind de sfeer te komen proeven voor aanmelding.

Lestijden

Op de zaterdag delen wij het bad met de afdeling Basiszwemgroep (BZG).

Zaterdag:
16.00 uur – 16.45 uur
16.45 uur – 17.30 uur
17.30 uur – 18.15 uur

Afmelden zwemles
Kan uw kind een keer niet komen, wilt u hem/haar dan afmelden via tbksecretariaat@ez-pc.nl ?

Mijn kind heeft begeleiding nodig in het water
Als uw kind dermate moeite heeft met het volgen van lessen dat het nodig is om in het water voor meer begeleiding te zorgen, dan is er een mogelijkheid dat de ouder/verzorger zich bij EZ&PC aanmeld als kaderlid om zijn/haar kind in het water te begeleiden. U kunt dit bij de aanmelding van uw kind aangeven.

Afzwemmen
Er wordt twee keer per seizoen afgezwommen, afhankelijk van het aantal afzwemmers. Om af te mogen zwemmen moet uw kind voldoen aan alle exameneisen van het betreffende diploma. De hoofdtrainer en de zwemleerkracht van uw kind bepalen of uw kind in aanmerking komt voor het afzwemmen. Wanneer uw kind mag afzwemmen ontvangt u hierover informatie per brief en email.

Activiteiten
Tijdens het seizoen worden er meerdere activiteiten georganiseerd. Een overzicht hiervan vindt u op deze pagina.

Nieuws
Informatie en nieuwsberichten over Team Bijzondere Kinderen zijn te lezen op deze pagina Nieuws.

Webdesign: Web Made Easy