Contributie

De contributie dient per maand (automatische incasso) betaald te worden. Bij aanvang van het lidmaatschap wordt eenmalig € 7,50 inschrijfgeld berekend. Je krijgt bericht van de Ledenadministratie zodra het lidmaatschap is geaccepteerd.

Contributie per maand *

Basiszwemgroep t/m 11 jaar en Team Bijzondere Kinderen

€ 16,00

Basiszwemgroep vanaf 12 jaar en Volwassenen

€ 17,30

Partiële leden en Zwemmen Met Fysieke Beperking

€ 10,80

Wedstrijdzwemmen en Waterpolo t/m 11 jaar

€ 20,50

Wedstrijdzwemmen en Waterpolo vanaf 12 jaar

€ 24,30

Niet zwemmende buitengewone leden

€ 1,50

* De contributie wordt jaarlijks in de jaarvergadering vastgesteld. Voor meer informatie neem je contact op met de Ledenadministratie.

Partiële leden

Wanneer er gebrek aan ruimte in een groep is, kan het voorkomen dat een lid (tijdelijk) Partieel lid wordt. Dit betekent in de praktijk dat je minder vaak kunt zwemmen. Als er voor de afdeling Basiszwemgroep bijvoorbeeld op de donderdag ruimte is, maar op de zaterdag niet, dan kom je in aanmerking om partieel lid te worden. Voor partiële leden geldt dat zij verplicht volledig lid worden (en ook de volledige contributie moeten betalen) indien er weer voldoende ruimte in de groep is. Zij zijn dan per direct gerechtigd om volledig mee te zwemmen. Voordeel van partieel lid zijn is dat je dan voor gaat op iemand die op de wachtlijst staat. Indien er geen ruimte is binnen een bepaalde afdeling, dan kunnen zij zich bij de betreffende afdeling opgeven om op een wachtlijst geplaatst te worden. Voor partieel lid moet je de reguliere weg volgen via het inschrijfformulier (zie hieronder bij 'Lid worden'). De beslissing of een lid zich aan kan melden als partieel lid ligt bij het bestuur van EZ&PC.

Zwemmen bij twee afdelingen

Een lid van de afdeling Wedstrijdzwemmen of Waterpolo die vanuit de Basiszwemgroep komt, mag ook nog zwemmen op zaterdag bij de Basiszwemgroep. Het contributiebedrag als lid van de afdeling Wedstrijdzwemmen of Waterpolo is in dit geval van toepassing.
Als er ruimte is, dan kan een lid er voor kiezen voor de afdeling Waterpolo én voor het Wedstrijdzwemmen uit te komen. In het geval dat één van beide afdelingen 'vol' komt te zitten, moet er een keuze gemaakt worden voor één afdeling. Daarnaast is er de praktische afspraak dat betreffend lid een 'prioriteit' moet afspreken voor één van de afdelingen. Dit is van belang om de verwachtingen helder te hebben voor het geval er op een zelfde moment twee wedstrijden tegelijk gezwommen moeten worden.

Lid worden

Als je besloten hebt om lid te worden nodigen wij je uit op de pagina Lid worden. Hier vind je aanvullende informatie en de mogelijkheid om het inschrijfformulier te downloaden.

Opzeggen

Het lidmaatschap wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. Het lidmaatschap kan alleen per einde van het seizoen, 1 juli, beëindigd worden door dit minimaal 1 maand voor deze datum schriftelijk door te geven aan de ledenadministratie van de vereniging:

Ledenadministratie EZ&PC, Ruiterskamp 55, 6662 TE ELST.

Webdesign: Web Made Easy