Het bestuur

Binnen de vereniging is een bestuur actief die "bestuurt op hoofdlijnen". Daarmee heeft het bestuur primair een faciliterende en ondersteunende functie. In de praktijk betekent dat: het bijhouden van de ledenadministratie, het innen van de contributie, afspraken maken met de beheerders van het zwembad, het opstellen en bewaking van de begroting et cetera.

Daarnaast is het bestuur beleidsvoorbereidend en -uitvoerend bezig. Daarbij heeft zij direct oog voor het ondersteunen en uitbreiden van alle (zwem)activiteiten binnen de vereniging, ook met een visie naar de toekomst!

Kijk hier om te zien wie het bestuur van EZ&PC vormen.

In de Statuten van de Vereniging en het bijhorende Huishoudelijk Reglement staat beschreven hoe het bestuur tot stand komt en wat haar taken en verantwoordelijkheden zijn. Howel deze documenten wat "ambtelijk" zijn beschreven, zijn hier wel alle geldende afspraken en werkwijzen in opgenomen.

Ongewenste gedragingen kunen het gevoel van plezier en veiligheid in belangrijke mate aantasten. Het Protocol Ongewenst Gedrag is opgesteld om inzichtelijk te maken wat wij als bestuur onder ongewenst gedrag verstaan en hoe wij als vereniging omgaan met dergelijk gedrag.

Naast de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Protocol Ongewenst Gedrag heeft EZ&PC ook een Toezichtsplan Veiligheid en Hygi├źne. Middels dit Toezichtsplan toont EZ&PC aan tijdens activiteiten zorgvuldig om te gaan met verantwoordelijkheden ten opzichte van haar leden.

Commissies

Naast het bestuur zijn er een aantal commissies actief die zich meer inhoudelijk met de (zwem)activiteiten bezighouden. Hierbij kan gedacht worden aan de Waterpolo Commissie, Commissie voor ZMFB et cetera. In de commissies zitten vertegenwoordigers van de diverse afdelingen. Deze commissies waarborgen de continuïteit van de zwemactiviteiten, en zorgen ervoor dat deze op een veilige manier worden uitgevoerd. De commissies rapporteren regelmatig hun voortgang aan het bestuur. In principe stellen de commissies een werkorde op, waarin zij beschrijven wat het doel van hun afdeling is en de wijze waarop zij hier naar toe werken.Tevens wordt opgenomen hoe zij rapporteren aan het bestuur.

Vrijwilligers

Het functioneren van onze vereniging is uitsluitend mogelijk vanwege de inzet van vele tientallen vrijwilligers . Lees op deze pagina meer over de inzet van onze vrijwilligers en hoe je je aan kunt melden.

Webdesign: Web Made Easy